Archive for Juliol de 2009

Ja estant posant els pilars

02/07/2009

Sembla que després d’uns dies, que semblava que no s’avançava, ara ja fan la pujada de l’estructura, ja ens estant posant els pilars !!! Si podeu passeu-ho a veure, és com un mecano.

P1260129

P1260130

P1260131

P1260132

P1260133

P1260134

P1260135

Últim Consell Escolar del curs 2008/2009

01/07/2009

En Fèlix Carnero, President i representant de l’AMPA al Consell Escolar del Ceip Can Coll, ens fa arribar el resum de l’últim Consell Escolar del curs 2008/2009.

“Ahir es va fer l’últim Consell Escolar del curs 2008-2009.

Assistents:

Dolors, Sandra, Olga, Xavi, Montse, Sara per part del professorat

Angela com a representant del PASS

Sonia, Roser, Mª Carmen, Maria com a representant dels pares

Félix com a representant de l’AMPA

Cap representant de l’Ajuntament.

Hora de començament: 17:10h.

Els punts que es van parlat i els acord van ser:

1. Lectura de l’acta anterior

S’aprova les dues actes anteriors, una del Consell Ordinari i l’altre el Extraordinari.

2. Valoracions del curs 2008-2009

L’equip directiu fa la presentació de la valoració del curs en tots els seus aspectes.

3. Valoracions del menjador

Es fa la valoració respecte l’ultima comissió de menjador feta fa unes setmanes, la valoració general ha estat bona. Es va comentar algunes queixes que van arribar referent a les formes que tenen els monitors d’incentivar als nens i a la posició dels nens dintre de l’aula de psico quant dormen, ja es va donar resposta en el seu dia a aquestes queixes. S’ha establert que el mecanisme de queixa serà el següent: Monitora – Responsable Menjador – Responsable Empresa – Direcció de l’Escola i/o AMPA, així dons qualsevol queixa deu anar directament a al monitora corresponent i així sucessivament en l’escala establerta. L’empresa Paladarines aporta la quantitat de 175€ anuals a l’escola en concepte de us del material de esbarjo de l’escola. L’AMPA en veu del seu representant explica que hi ha una comissió de l’AMPA del CEIP Sant Martí que està treballant en un nou projecte de menjador en el qual una de les característiques es adquirir els aliments dels pagesos del poble fent un acord entre d’altres, durant l’inici del proper curs es farà una explicació extensa del mateix a la direcció i posteriorment als pares . Aquest projecte, si s’aprovés, no entraria en vigor fins el curs 2010-2011.

4. Valoracions extraescolars

Des de l’AMPA es fa una valoració bona de les extraescolars. Es va passar una enquesta als pares on es volia veure quin es el sentir d’aquest versos les extraescolars i el resultat en general ha estat bo amb alguns suggeriments que es tindran en compte però que la majoria van supeditats als espais futurs de l’escola.

5. Aprovació de la memòria del curs 2008-2009

Una vegada exposat tota la memòria, es fa una lectura del pla d’acollida de l’escola on s’aprova que el primer dia d’escola (14 de setembre) no hi haurà servei d’acollida a primera hora del matí. Aquesta decisió ja va ser traspassada des de la direcció a l’AMPA i que una vegada debatuda a la Junta es va fer la següent reflexió:

El primer dia es un dia important pels nens i nenes, sobre tot pels més petits, creiem que aquest primer dia la família deu fer un esforç en portar-lo a les 9:00h i en cas de que no pugui ser buscar una alternativa, es descoratjador veure un nen de P4 o P5 plorant a les 7 del matí, creiem que es part de ser pare o mare el fer aquest esforç, al menys una vegada durant el curs. Així mateix es suposa que abans d’anar a l’escola (juliol, setembre) les famílies han trobat una solució per deixar als seus fills i filles per tant no es creu que sigui molt traumàtic trobar una solució per un matí més. Feu-m’ho pels nostres fills i filles.

Així mateix es modifica l’horari d’acollida del matí, començant aquest a les 7:30h. L’AMPA fa la proposta de fer un tauler d’anuncis penjat al bloc i la web on es podrà donar a conèixer persones que poden fer feines de cangur, deixant clar que l’AMPA no te cap responsabilitat sobre aquestes persones, els pares que vulguin podran posar-se en contacte lliurement amb aquestes persones. Aquesta proposta encara esta per aprovar i no entrarà en vigor en tot cas fins principi d’octubre del proper curs.

6. Precs i preguntes
Dintre d’aquest apartat es fan diversos comentaris.

El representant de l’AMPA demana flexibilitat en els horaris de reunions on estiguin involucrats els pares i es demana trobar l’equilibri entre la vida laboral i l’educativa, no es poden fer reunions a les 12 del matí, no tots els pares o mares poden tenir una flexibilitat horària a la feina o per desgracia no treballar.

També es fa una queixa per l’incident del passat dissabte 27 on la Regidora d’Educació Maribel Garceran va donat permís al Regidor d’educació per entrar a l’escola i agafar material del despatx de l’AMPA sense permís de cap representant de la Junta, per casualitat un membre que estava a la festa de l’Escola Bressol ho va veure.

Que quedi clar que la posició de l’AMPA es la de col·laborar sempre amb qualsevol activitat del poble, com es va fer finalment, però amb les formes i maneres corresponents.

Des de la direcció de l’escola es farà un escrit de queixa.

Es va fer una valoració bona de la FesGresK des de el punt de vista dels pares (mitjançant l’enquesta repartida) i des de el professorat, destacant sobre tot la cursa i la batalla d’aigua final. No obstant ha arribat a la direcció queixes de pares de P4 referent a un petit incident que va passar a la Festa amb dos pares, aquest incident va quedar en una simple anècdota i esperem que tots reflexionem que les festes es fan pels nostres fills i filles i tenim que gaudir d’elles i a la vegada educar als nostres fills en un ambient d’harmonia i bon fer. De cara al proper any hi hauran canvis en el contingut de la FesGresK per evitar anècdotes d’aquest estil. No obstant hi ha una proposta des de les AMPAs del CEIP Sant Martí i la de l’Escola Bressol per fer una festa comuna de tots els centres escolars en un terreny “neutral”, aquesta proposta s’estudiarà durant el proper curs.

Es va comentar l’estat de les obres, sembla ser que segons la direcció facultativa porten una setmana de endarreriment, no obstant des de l’AMPA creiem que son 3 setmanes, actualment com heu vist estan començant a muntar l’estructura i serà una part que es veurà ràpidament feta. Continuarem aspectants a l’evolució d’aquesta.

La direcció de l’Escola demana ajuda i col·laboració a l’AMPA per fer una borsa de pares col·laboradors, que puguin i vulguin ajuda a tasques de l’escola durant el curs (acompanyament a excursions, tallers, projectes d’escola, etc). L’AMPA farà aquesta borsa i es comunicarà a la primera assemblea de pares que tindrà lloc el proper dilluns 28 de setembre.

Des de la direcció de l’Escola es farà un comunicat via correu ordinari a les famílies amb alguns dels temes acordats de cara al curs vinent, esteu atents a les bústies!!.

S’aixeca la reunió a les 20:10h.”